VZR Garantie – Garantieregeling

VZR Garant - garantieregelingGarantie geregeld | VZR Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Go4Golf Reizen (KvK 78174848) gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl) onder het nummer 134436. U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Go4Golf Reizen niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via in**@vz********.nl of +31 (0)85 13 07 630.

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van de Richtlijn Pakketreizen (EU) 2015/2302 (indien er sprake is vaneen pakketreis). Hierdoor kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden.

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Go4Golf Reizen gebruik van VZR Garant. VZR Garant is een erkende garantieregeling.

Mocht Go4Golf Reizen voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken dan zal VZR Garant, afhankelijk van de situatie, er voor zorgen dat u uw boekingsbedrag terugkrijgt, uw boeking kunt vervolgen of gerepatrieerd wordt. U kunt de voorwaarden van de garantieregeling vinden op de website van VZR Garant (www.vzr-garant.nl).

Hiermee heeft Go4Golf Reizen zich van bescherming bij insolventie voorzien bij VZR Garant. Wanneer diensten door insolventie van Go4Golf Reizen niet worden verleend, kunt u contact
opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via in**@vz********.nl of +31 (0)85 13 07 630.

 

Boekingen die bevestigd zijn voor 1 april 2024 vallen nog onderstaande Garantie Regelingen:

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Go for Golf VOF (KvK 51773023) is aangesloten bij SGR onder nummer 3392, u kunt dit controleren via www.sgr.nl

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

 

Calamiteitenfonds

Go for Golf VOF (KvK 51773023) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.